สมาคมของผู้ชายที่อยากหาความร้อนแรงให้กับชีวิต เราคือคนที่หลงใหลในเรื่องของ sex และไลฟ์สไตล์ เรามีบทความ ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ชายทุกคนและยังสามารถนำไปใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์ บทความ Sex บทความเกี่ยวกับการแต่งตัว เล่าเรื่องน่าสนใจที่ผู้ชายไม่ควรพลาด รับรองว่าเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

เพราะเราเข้าใจว่าผู้ชายหลายคนขาดความมั่นใจในตัวเอง เราจะขอเป็นเพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับผู้ชาย ทั้งในเรื่องของเซ็กส์ และความสนใจคนอื่น เช่น กีฬา การแต่งตัว สถานที่ท่องเที่ยว เรามีบทความที่รวมเอาไว้ทุกอย่างแล้ว

ตำรารับมือกับความเครียดอย่างละเอียด

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมและครอบครัว เนื่องจากการ เกษียณอายุ ทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียอำนาจ ตำแหน่ง ความเคารพยกย่อง และรายได้ ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะรู้สึกสูญเสียมากที่ต้องกลายเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ ขาดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนจากสังคม เนื่องจากวัยผู้สูงอายุมีการรับรู้ข่าวสารลดลง และมีการเข้าสังคมลดลง หรือจากการเสื่อมของสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุนําไปสู่การแยกห่างจากสังคมอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผู้สูงอายุขาดการแลกเปลี่ยนกับสังคม เกิดความรู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว สุดท้ายก็เลือกใช้คลิปโป้เป็นส่วนระบายอารมณ์ดีๆ
การถูกทอดทิ้ง จากสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่มีการอพยพย้ายถิ่นจากชนบทมาหางานในเมืองใหญ่
ทำให้ผู้สูงอายุมักถูกทอดทิ้งให้อยู่ถิ่นเดิม ส่วนในสังคมเมืองผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามลำพัง เนื่องจากลูกหลานออกไปทำงานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ ต่อให้เป็นคนเก่งจนที่ผ่านมา เปิดคลิปโป้ ด้ประมาณ 10 เรื่องต่อวัน ก็จะรู้สึกตัวจริงจังดูคลิปโป้ไม่ได้เลย
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่เกิดขึ้นกับตัวของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับภาวะและความรู้สึกต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิด ผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ ดังนี้
1. ความรู้สึกเหงา (Loneliness) ผู้สูงอายุจะรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีคนเข้าใจ และเห็นใจรู้สึกถูกทอดทิ้งจากบุคคลภายในครอบครัวในเผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพังเนื่องจากการเสียชีวิตของคู่สมรส หรือลูกหลานแยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
2. ความรู้สึกไม่มั่นใจ ขาดเสถียรภาพความมั่นคงทางจิตใจ (Insecure) เกิดจากการที่ผู้สูงอายุต้องเข้าไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในด้านการใช้ชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย ทำให้ผู้สูงอายุหงุดหงิด โมโห และสะเทือนใจง่ายด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ ทำให้กลายเป็นคนขี้น้อยใจ นําไปสู่การขัดแย้งกับลูกหลานหรือผู้ดูแลได้
3. ความรู้สึกกลัวตาย
4. ความรู้สึกไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสิ้นหวัง เนื่องจากความเสื่อมสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้สูงอายุอาจมีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัว อยากกระทำตนให้เป็นประโยชน์ แต่ถูกจำกัดด้วยความเสื่อมถอยของร่างกาย และจิตใจ ทำให้รู้สึกหมดหวังรู้สึกหมดคุณค่าในตนเองจนอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด คลิปโป้ช่วยให้สุขภาพจิตดีไม่ได้แล้ว
5. ความรู้สึกหดหูและเศร้าใจ ความรู้สึกนี้มีหลายระดับ คือ ระดับเล็กน้อย จนถึงรุนแรงถึงกับมีอาการมองโลกในแง่ร้าย ภาวะเศร้าในผู้สูงอายุมักเกิดจากการสูญเสีย ทั้งที่เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง และการสูญเสียที่จินตนาการขึ้นเอง การสูญเสียจริงได้แก่การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียความสมบูรณ์ และความแข็งแรงของร่างกาย สูญเสียความมั่นคงทางด้านจิตใจ การสูญเสียในจินตนาการ ได้แก่ การสูญเสียความเคารพที่ตนเคยได้รับ สูญเสียความภาคภูมิใจใน ตนเอง (Self-esteem) เป็นต้น เห็นในคลิปโป้เขามีของใหญ่ ตัวเองเล็กก็น่าจะรู้สึกหดหู่ได้